Основні напрямки

ТОВ «Велетень» – підприємство основними напрямками якого є, вирощування та реалізація зернових культур, виробництва молока та вирощування великої рогатої худоби.

Рослинництво

Землі ТОВ «Велетень» розташовані на території двух громад, Глухівської міської теріторіальної громади та Березівської об’єднаної теріторіальної громади Шосткінського району у Сумській обл., загальна площа яких складає 8 тис. га. ТОВ «Велетень» вирощує такі зернові та технічні культури як: пшениця озима, кукурудза, овес, горох, ріпак озимий, соняшник та сою.

Тваринництво

На території ТОВ «Велетень» розташовується сучасний молочно-товарний комплекс поголів’я якого складає 2200 голів ВРХ, з них 900 голів основного стада, продуктивність якого складає 11300 літрів молока на дійну корову в рік.

Історія

ТОВ «Велетень» розпочало свою роботу у 2001 році в процесі реформування КСП «Велетень» до складу якого входили такі населені пункти (с. Гудунівка, с Привілля, с Хотминівка, с Сліпород, с Шевченкове).

З часів занепаду та боргів по заробітній платі за короткий час товариство стало передовим лідером у районі та на сьогодні є крупнотоварним спеціалізованим підприємством, здатним виробляти якісний за міжнародними стандартами товар, конкурентноспроможний на внутрішньому та світових ринках.

Велику увагу підприємство приділяє благодійній діяльності, є постійним спонсором багатьох різноманітних заходів, комунальної, освітянської, медичної, культурної та спортивної галузей громади.

Інвестиційна політика

Інвестиційна політика підприємства характеризується використанням більшої частини власного прибутку в розвиток основних фондів, розвиток здійснюється шляхом придбання, реконструкції, та будівництва.

Перспективи розвитку

Перспектива подальшого розвитку ТОВ «Велетень» полягає у продовженні внутрішніх інвестицій. У найближчих планах власників підприємства – будівництво силосів для зберігання зерна, що наддасть змогу зменшити витрати на зберігання власної продукції рослинництва. Оновлення основних фондів та підвищення їх ліквідності є сталою політикою підприємства, тому перспектива розвитку має інтенсивний характер.