Звіт про управління ТОВ “Велетень” за 2020 рік

Ф1. Баланс.

Ф2. Звіт про фінансові результати.

Ф3. Звіт про рух грошових коштів.

Ф4. Звіт про власний капітал.

Ф4. Примітки до річної звітності