Тваринництво має бути визначальною галуззю підприємств агропромислового сектора, що на рівні з вирощуванням провідних сільськогосподарських культур забезпечуватиме підприємство прибутком, населення якісною продукцією і робочими місцями, агропромисловий сектор високими показниками ефективності, а на державному рівні – підвищуватиме ступінь продовольчої безпеки. Саме такої думки дотримується наше підприємство, і це спонукає нас працювати з кожним днем краще, вдосконалюючи методи, підходи та технології в галузі тваринництва.
На початку нелегкого шляху, у 1999 році, ТОВ “Велетень” почало свою роботу з 2183 голів загального стада ВРХ та 1100 корів дійного стада, при цьому надій на корову складав лише 2190 кг молока.В 2005 році даний показник був на рівні 3675 кг на корову, в 2010 році – 4546 кг, а вже в 2016 році сягнув рівня 10000 кг на голову. Зауважимо, що кількість загального стада ВРХ з початку роботи до 2016 року залишилась стабільною, а саме 2174 голови, а кількість дійного стада зменшилась не суттєво до 814 голів. Такі результати можливо було досягти лише за умов наполегливих зусиль та тяжкої праці кожного з робітників та керівництва підприємства,оскільки в державі простежувалась масова тенденція до вирізання поголів’я худоби та скорочення обсягів виробництва галузі тваринництва.
Оплата праці 1 люд/дня в даній галузі збільшилась з 15,04 грн в 2005 році до 221 грн в 2016 році. На сьогодні середня заробітна плата по галузі тваринництва в ТОВ “Велетень” становить 5613,4 грн на місяць.
Загалом за 17 років важкої праці, підприємство досягло підвищення рівня рентабельності галузі тваринництва з –28,3% до 28,9%, тобто в сто раз. Збільшення надою молока на голову в 4,5 рази, що на даному етапі відповідає європейським показникам якості виробництва в галузі тваринництва.
Основні пріоритети нашого підприємства в галузі тваринництва були і залишаються: підвищення показників ефективності виробництва до європейських, поліпшення умов праці кожного працюючого, нарощування виробничих потужностей та технічного оснащення виробництва.
Нині прагнення кожного з нас фокусуються на досягненні не лише високих результатів виробництва,а й побудови стабільної, незалежної га

лузі, що обов’язково стане визначальним чинником формування продовольчої безпеки нашої держави – України.